03-09-2020

Tytuł projektu: Realizacja projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Cel projektu: pomoc średnim przedsiębiorcom w okresie zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpieniapandemii COVID-19

Współfinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 372.628,32 PLN

20-12-2017

Tytuł projektu: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w PALBOR-SERVICE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)

Cel projektu: Celem głównym projektu jest produkcja energii elektrycznej oraz cieplnej z OZE .

Cele szczegółowe:

  1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych związane z ograniczeniem zużycia nośników energii wykorzystywanych w budynkach PALBOR-SERVICE.
  2. Wzrost udziału wykorzystania OZE w budynkach PALBOR-SERVICE do celów grzewczych.
  3. Wzrost produkcji energii elektrycznej z OZE w budynkach PALBOR-SERVICE.
  4. Dywersyfikacja źródeł energii i stworzenie warunków do uzyskania zdolności wytwarzania energii elektrycznej na poziomie 416MWh z OZE dzięki zastosowaniu odnawialnego źródła energii słonecznej.

Wartość projektu: 3 244 041,14 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 215 241,37 zł

Beneficjent: PALBOR-SERVICE Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp.k.

28-11-2017

Postępowanie przetargowe z dnia 28 listopada 2017 roku

Instalacja fotowoltaniczna dla Palbor Service

w ramach projektu: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w PALBOR-SERVICE

Załączniki:

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2

Specyfikacja techniczna dla projektu

Zapytanie ofertowe

13-11-2017

Postępowanie przetargowe z dnia 13 listopada 2017 roku

Zakup pieców na biomasę dla Palbor Service

w ramach projektu: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w PALBOR-SERVICE

Załączniki:

Załącznik 1 – Oświadczenie

Załącznik 2 – Oświadczenie

Załącznik 3 – Specyfikacja techniczna dla projektu Palbor Service_piece

Zapytanie_ofertowe_Palbor_Service_kotly_na_pelet