Oferujemy:

  1. Transport, także w temperaturze kontrolowanej
  2. Składowanie i przechowywanie towaru
  3. Rozładunek/załadunek (handling)
  4. Konfekcjonowanie (co-packing)
  5. Kompletację (picking)
  6. Etykietowanie (labeling)
  7. Przeładunek towarów (cross docking)
  8. Montaż i przetwarzanie podzespołów (co-manufacturing)
  9. Skład podatkowy w procedurze zawieszenia podatku akcyzowego
  10. Raportowanie stanów magazynowych w szczególności informowanie o stanie jakościowym i ilościowym towarów znajdujących się w magazynie